Skontaktować się z nami możesz:
Poprzez e-mail: kontakt@realnistratedzy.pl
Dołączając na serwer Discord: https://discord.gg/DP77J5sTEa i kontaktując się z Head-Adminem